Maaseutu ylläpitää luonnon monimuotoisuutta

Tämä maisema ja sen luonnon monimuotoisuus on syntynyt vuosisatojen kuluessa esi-isiemme työn tuloksena. Maisemaa voi kuvata perinnemaisemaksi, jota luonnehtii perinnebiotoopin säilyminen, harmoninen maatilarakentaminen sekä aktiivinen maatalous- ja puutarhatuotanto. Wanhan Halisten kylämäki edustaa maatalousympäristöä, josta voi löytää suuren määrän perinnekasvilajeja, lintuja ja perhosia. Hevoset laiduntavat jokivarsiniityillä ja -kedoilla. Maaseutumaisen miljöön säilyminen nähdään arvona, jossa toteutuu hyvä asuminen, työnteko ja viihtyminen sekä arvokkaiden luontoresurssien esiintyminen.

Comments are closed.