Ihminen, luonto ja rakennettu ympäristö

Luonto tarjoaa ihmiselle sekä elämisen ehdot että mitä suurimmassa määrin toimii nautinnon lähteenä, ihmisen elämä on vahvasti luonnosta riippuvainen.

Luonto muuttuu ja muovautuu itsessäänkin, mutta ihminen voi muuttaa sitä kehittämänsä teknologian avulla hyvinkin paljon ja luonnon alkuperästä etäännyttävästi.

Luonto on tarjonnut kautta aikojen ihmisen tarvitsemat raaka-aineet elintarvikkeisiin, rakentamiseen ja toiminut voimaannuttavana osana arkea. Varhaisessa maataloudessa hevonen toimi lemmikkinä ja isännän työkaverina.

Kulttuurimaisemassa luonnon monimuotoisuus on havaittavissa ja ihmisen rakentama ympäristö on sopusoinnussa miljöön kanssa. Luontoympäristö, rakennettu ympäristö ja ihminen elävät vuorovaikutuksessa toisiinsa, siinä syntyy aistillinen kokemus muodoista, materiaaleista ja käyttötarkoituksista. Kokemus elinympäristöstä sitoo ihmisen paikkaan ja aikaan, kuulumiseen historialliseen jatkumoon.

Vehnälapset-taideproduktio pyrkii tuomaan esille ja näkyväksi vuosisataisen perinnemaiseman, jossa yhdistyvät ihmisen, luonnon ja rakentamisen elementit tässä ajassa.

Comments are closed.